• Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας

 •  
 • Στις ιστοσελίδες μας μπορείτε να δείτε το Προφίλ της εταιρείας μας και την υποδομή της Δεληδημητρίου Marketing.

 •  
 • Οι κυριότεροι τομείς που καλύπτει και οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η εταιρεία μας είναι οι εξής:
  Ενεργητικό Multimedia marketing, Direct Multimedia Marketing

  Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Network Communication Solution

  Συμβουλές σε ζητήματα τεχνολογίας πληροφοριών, IT Consulting

  Υπηρεσίες New Media Economy, New Media Economy Service

[Εταιρεία] [Προφίλ εταιρείας][Μάρκετινγκ] [Υπηρεσίες] [Συστάσεις] [Επικοινωνία
Please contact our Webmaster with questions or comments. © Copyright 1993 - 2004 Delidimitriou Marketing. All rights reserved.